Bue Logo preview.okolariet.dk

Sådan virker Planck

udforskning af rummet.jpg

Når Planck skal kortlægge Universet observerer den i 9 forskellige frekvensbånd. Planck kortlægger himlen fra en bane 1, 5 millioner km fra Jorden modsat Solen. Her følger satellitten med Jorden rundt om Solen mens den langsomt roterer om sig selv. Det er forskellig type stråling, der observeres alt efter, hvilken frekvens satellitten bruger. På den måde er det muligt at fjerne den stråling, der ikke er fra Big Bangs efterglød, men fra selve Mælkevejen. Samtidig giver det forskerne nyttig viden om Mælkevejen.

Oekolariet _saadan -virker -planckPlancks danske teleskop fokuserer mikobølgestrålingen og leder den ind i to instrumenter, der registrerer strålingen.

Det absolutte nulpunkt
Instrumentet til de høje frekvenser kan kun fungere, når det køles ned til 0,1 Kelvin, som er en temperatur, der er en tiendedel grad over den koldeste temperatur i verden: det absolutte nulpunkt, nemlig -273,15 grader Celsius. Nedkølingen sker med flydende helium, og når det slipper op, kan der kun observeres ved lave frekvenser, da instrumentet til de lave frekvenser ikke har brug for nedkøling.

Planck lukkede det ene øje
Den 14. januar 2012 holdt det ene af Plancks to måleinstrumenter op med at virke, da det løb tør for kølemiddel. Det andet lav frekvente instrument fortsætter målingerne.

ESA-Foto af de 9 frekvensbånd: 
Himlen set fra Planck i de 9 forskellige frekvensbånd. Det er tydeligt, at strålingsbidraget fra Mælkevejen afhænger af, hvilket bånd der observeres i. Det er en vigtig forudsætning for at kunne fjerne denne stråling, så eftergløden fra Big Bang kan studeres.

Oekolariet _saadan -virker -planck2

Video: ESA