Bue Logo preview.okolariet.dk

Fantastiske opdagelser

udforskning af rummet.jpg

Oekolariet _fantastiske -opdagelser -planeter -og -stjerner

Foto: NASA

Fantastiske opdagelser – Planeter og stjerner
Med Hubble-rumteleskopet har forskerne i stor detalje kunnet studere de gigantiske tåger af gas og støv, som stjerner og planeter dannes af. Det betyder, at forskerne nu ved mere om, hvordan planeter dannes og begynder at kredse omkring en nyfødt stjerne.


Andre planetsystemer
Hubble-rumteleskopet har også gjort det muligt at se nærmere på de planeter, der kredser i fjerne planetsystemer langt væk fra vores. Her har Hubble bl.a. fundet atmosfærer, der indeholder natrium, kulstof og ilt. Hubble har også gjort, hvad alle troede var umuligt, nemlig at tage et billede af en planet, der kredser om en anden stjerne end Solen, i almindeligt, synligt lys. Planeten hedder Fomalhaut b, og er en stor gasplanet ligesom Solsystemets største planet, Jupiter.


Kometstyrt
I 1994 optog Hubble billeder af en komet – Shoemaker Levy 9 – der styrtede ned på Jupiter. I sig selv en fantastisk observation, som forskerne troede, man kun ville være heldig at se med tusinder års mellemrum. I 2009 skete det igen! En komet rammer Jupiter, og man når at fange det med Hubble! Dels har det bidraget med ny viden om Jupiters sammensætning, idet studier af nedslaget siger noget om, hvad planeten består af, dels siger det noget om, at sådanne begivenheder, måske ikke sker så sjældent, som vi troede. Se billede her.

(det lille s/h foto yderst til højre, der viser forskellige faser af nedslaget).

Fantastiske opdagelser – Planeter og stjerner

Foto: HubbleSite/NASA Fragment af kometen Shoemaker Levy 9 styrter ned på Jupiter. Optaget af Hubble teleskobet.