Bue Logo preview.okolariet.dk

Sorte huller

fakta om rummet.jpg

Oekolariet _sort -hulRøntenstråler, der udsendes fra materiale, der er ved at blive suget ind i et sort hul. Foto Hubblesite.org

Hvad er et sort hul?
Et sort hul er et objekt, der er så tungt og kompakt, at selv lyset ikke kan undslippe. Undvigelseshastigheden – den hastighed et objekt skal have for at kunne komme helt fri af tyngdefeltet – er blevet større end lysets hastighed. 

En mere avanceret teori
En noget mere avanceret teori – den generelle relativitetsteori – kan meget kort beskrives på denne måde: Rummet er ikke sammensat på den måde, at alle retninger altid opfører sig ens. Det kan være sværere at bevæge sig i én retning, end i en anden. Grunden er, at tunge objekter deformerer det man kalder rumtids-kontinuet, som er det fire-dimensionelle rum, der består af de tre sædvanlige retninger, og tiden som den fjerde dimension. 

Rummet krummer
Rummet krummer, men man lægger dog kun mærke til det meget tæt på meget tunge og kompakte objekter, som fx et sort hul. Her krummer rummet meget kraftigt. 

En sammenligning vi ofte anvender til at forstå, hvordan rummet krummer er denne: 
Det meste rum opfører sig som et fladt udspændt lagen, dvs. her er alle retninger lige gode. Omkring meget tunge objekter, både stjerner, men endnu mere udtalt omkring fx neutronstjerner og sorte huller, krummer rummet. De meget tunge objekter ’tynger lagnet ned’, så det bliver sværere at bevæge sig i nogle retninger end i andre.

Sorte huller

Foto: NASA - Foto af en neutronstjerne