Bue Logo preview.okolariet.dk

Test af rumudstyr

rumteknologi.jpg

Det skal virke, selvom det går i stykker
Der er enormt høje krav til det udstyr, der sendes ud i rummet. Det er både dyrt og svært at fremstille, og der er som regel ikke mulighed for reparationer, når det først er sendt af sted. Går en del i stykker, skal det hele derfor kunne fungere alligevel!
Terma tester tre ting, inden opsendelse: Elektrisk funktion, rystelser og ekstreme temperaturer.

Test af elektrisk funktion
Her bliver rum-udstyret testet i en elektrisk simulator, der opfører sig som den omverden, udstyret vil møde ombord på satellitten. Testen skal afprøve, om udstyret har alle de funktioner, det skal have. Testen skal også afsløre, om udstyret vil forstyrre andre instrumenter, eller selv blive påvirket af andre instrumenter på satellitten. Det er nemlig ikke meningen.

Testen skal afprøve:

  • om udstyret har alle de funktioner, det skal have 
  • om udstyret vil forstyrre andre instrumenter
  • om udstyret selv bliver påvirket af andre instrumenter på satellitten 

Test af rystelser ved opsendelse:
I testen bliver rum-udstyret monteret på en kæmpe vibrator, som ryster det med de samme ekstremt voldsomme bevægelser, der kommer under en opsendelse med en raket. 


Testen skal sikre:

  • at udstyret ikke går i stykker
  • at udstyret ikke påvirkes af vibrationerne

Mennesker ville dø 
Bliver et menneske udsat for den samme påvirkning, vil man dø af det! Ved en konstant påvirkning på 5 G, får man svært ved at trække vejret, fordi brystkassen ikke kan løftes. 8 G er den absolutte grænse for, hvad et menneske kan tåle selv i korte perioder og med det mest avancerede hjælpeudstyr. 

Test af ekstreme temperaturer:
Her bliver rum-udstyret sat ind i et kammer, hvor alt luft suges ud og temperaturen kan reguleres, så den svarer til det, udstyret møder i rummet. Temperaturerne ligger typisk fra - 40C til + 80C. 

Testen skal vise:

  • at udstyret kan holde til de ekstreme temperaturer
  • at udstyret kan fungere trods påvirkningen af ekstreme temperaturer

Test af rumudstyr

Test af elektrisk funktion: Her bliver rum-udstyret testet i en elektrisk simulator, der opfører sig som den omverden, udstyret vil møde ombord på satellitten.

Test af rumudstyr

Ryste-test: Billedet viser en strømforsyning, der bliver udsat for en sinusvibration. Det betyder, at den ligger i et frekvensområde mellem 5 - 100 hertz med en acceleration på 20 G. (Den trækkraft Jordens tyngdekraft har på Jordens overflade svarer til 1G. I en rutsjebane kan man nå op på 2G).

Test af rumudstyr

Test af ekstreme temperaturer