Bue Logo preview.okolariet.dk

Ørsted-DTU

rumteknologi.jpg

Ørsted•DTU er en del af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Inden for rumfartsområdet har Ørsted•DTU bl.a. udviklet højpræcisions magnetometre og et stjernekamera, der anvendes på en række satellitter, herunder Ørsted-satellitten. Et magnetometer bruges til at måle styrken eller retningen på et magnetisk felt. Et stjernekamera brugers til navigation. 

Ørsted satellitten
Til Danmarks første satellit har Ørsted DTU udviklet det ene af de magnetiske måleinstrumenter, vektormagnetometret, som i dag må betragtes som verdens bedste magnetometer. Det måler Jordens magnetfelt på ca. 50.000 nT (nanotesla) med en nøjagtighed bedre end 0,1 nT. 

Stjernekamera
Sammen med Danmarks Ingeniør Akademi har Ørsted•DTU designet og konstrueret Ørsteds stjernekamera, Advanced Stellar Compass (ASC), der skal måle Ørsteds orientering i rummet ved hjælp af genkendelse af stjernebilleder. Stjernekameraet sidder 6 meter ude på den 8 meter lange bom sammen med vektormagnetometeret. Stjernekameraet er også blevet og vil blive brugt på andre satellitter, bl.a. den svenske Astrid-2 satellit og SAC-C som også skal måle Jordens magnetfelt. 

Sådan virker instrumenterne
Stjernekameraet giver retningen af vektormagnetometeret i forhold til stjernehimlen, og magnetometeret giver retningen og størrelsen af magnetfeltet i forhold til magnetometeret. Ved kombination af de to instrumenter beregnes retningen af Jodens magnetfelt i forhold til stjernerne, og dette omregnes senere til retningen i forhold til Jorden.

www.elektro.dtu.dk

Ørsted-DTU

Magnetometer

Ørsted-DTU

Ørsted satellitten med den karakteristiske bom.