Bue Logo preview.okolariet.dk

Tyngdekraften

raketter.jpg

Tyngdekraften – derfor falder æbler til jorden
Tyngdekraften påvirker alt på Jorden. Det er denne usynlige kraft, der er grunden til, at æbler falder ned på jorden og ikke op eller rundt i luften! Det er den samme kraft, som holder planeterne fast i deres baner omkring Solen. 

Newton opdagede, hvordan tyngdekraften virker: 
Det er tyngdekraften, der får genstande til at blive tiltrukket af hinanden i universet og derfor også på Jorden. Tiltrækningen afhænger af genstandenes masse, altså hvor tunge de er. Jo større masse, desto større er tiltrækningskraften. Desuden gælder, at jo større afstanden mellem dem er, jo mindre bliver tiltrækningskraften. Faktisk vil tyngdekraften blive fire gange mindre, hvis afstanden bliver gjort dobbelt så stor. Omvendt vil tyngdekraften blive fire gange større, hvis afstanden bliver halveret.

Solen og planeterne
Solen og alle planeter tiltrækker hinanden med deres tyngdekraft. Da Solen har langt den største masse, kredser alle planeter om den. Månen kredser rundt om Jorden, fordi Jordens masse er mere end 80 gange større end Månens. Derfor er tyngdekraft på Månen også anderledes end på Jorden. Fx vil en sten, der vejer 60 kg på Jorden, kun veje 10 kg på Månen. Der er også derfor, astronauter kan hoppe meget højere på Månen end på Jorden. Vi kan se Månens tiltrækningskraft på tidevandet. Den tiltrækker vandet i verdenshavene og skaber derved høj- og lavvande. 

G-kraften
Den trækkraft Jordens tyngdekraft har på Jordens overflade kalder vi 1G. I en rutschebane kan man nå op på 2G[MLV1] , og op til 5G i en bobslæde eller om bord på en løfteraket. Det betyder, at accelerationen er dobbelt så stor eller fem gange så stor som den tyngdekraft, Jorden normalt udøver på os. I en rutschebane opleve man det, lige når vognen er på vej opad igen. 
Vil du vide mere om tyngdekraften kan du læse mere på ESA's hjeemeside:

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/dk/html/t0405r1.html

Tyngdekraften

Jorden med Månen i kredsløb. Foto: NASA

Tyngdekraften

Aldrin steps down to the Moon's surface. Foto: NASA

Tyngdekraften

http://www.cedarpoint.com/things-to-do/roller-coasters