Bue Logo preview.okolariet.dk

Newtons 1. lov

raketter.jpg

Oekolariet _newtons -1-lov

Newtons 1. lov: 

 - En ting i bevægelse vil bevæge sig med konstant hastighed, indtil en kraft påvirker den.

Derfor bliver raketten ved med at flyve
Når noget støder sammen, udveksles der energi i form af kræfter. Når man kører en fod hen over gulvet, flytter man energi fra foden og ned i gulvet. Det hedder gnidning. Det samme sker, når luftmolekyler rammer et fly. Her bremser luften også flyet.

Det sker ikke i rummet. En rumraket eller et rumskib taber ikke hastighed ved gnidning, fordi der ikke er noget luft i rummet til at bremse det. Newtons 1. lov kan forklare hvorfor:

På Jorden har vi altid gnidning i en eller anden form. Det betyder, at hvis ikke jordoverfladen bremser os, så gør luften det. Men i rummet er der lufttomt (vakuum), så der er hastigheden ikke påvirket af omgivelserne. Med mindre raketten eller rumskibet er tæt nok på en planet eller måne til at blive tiltrukket af dens tyngdekraft.