Bue Logo preview.okolariet.dk

Newtons love

raketter.jpg

Oekolariet _newton

Sir Isaac Newton er en af de vigtigste videnskabsmænd, der har levet.

Han var en engelsk matematiker, fysiker og astronom, der levede fra 1642 til 1727. Han beskrev bl.a. en række love for, hvordan naturen opfører sig: om tyngdekraften, massetiltrækning og legemers bevægelse.
Newton har ikke ”opfundet” tyngdekraften, men han var den første der beskrev, hvordan den virker.
Hans værk “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”, regnes for et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker, der nogensinde er skrevet.
Med Newton indså man, at Universet fungerer efter matematiske, universelle love. Man kan bl.a. bruge Newtons love om bevægelse til at beskrive og forstå, hvordan en raket virker, og hvordan det kan lade sig gøre at sende den fra Jorden og ud i rummet.

Newtons love

© Den Store Danske

 

"Naturfilosofiens matematiske principper", Isaac Newtons hovedværk fra 1687, hvori han bl.a. formulerer sine bevægelseslove.