Bue Logo preview.okolariet.dk

Kredsløb - et frit fald

raketter.jpg

Når astronauter oplever at være vægtløse i rummet skyldes det, at de befinder sig i et permanent frit fald.

Forestil dig et meget højt tårn, der er f.eks. 400 km højt. Hvis en astronaut hopper ud fra tårnets top, vil astronauten først være i frit fald og efter et stykke tid ramme Jorden (se illustrationen, Hop A).
Hvis astronauten hopper med en vis hastighed fremad, falder han eller hun måske længere, men rammer stadig Jorden (Hop B). Hastigheden fremad skal være høj nok ca. 28.000 km/t for at undgå, at astronauten rammer Jorden. 

Astronauten vil med den rigtige hastighed ’falde i kredsløb’ og følge Jordens krumning (Hop C). Hvis hastigheden er for høj, vil astronauten undslippe Jordens tyngdepåvirkning og ende i det ydre rum. 

Det samme sker med den Internationale Rumstation, ISS. Jordens tyngdekraft og Rumstationens hastighed fremad på ca. 28.000 km/t får Rumstationen til at kredse om Jorden. Rumstationen er således i frit fald om Jorden, og dette er årsagen til den vægtløse tilstand om bord. (Kilde: ESA)

Med hop C vil astronauten komme i kredsløb om Jorden.

Fritfald