Bue Logo Til forsiden

Dannelse af olie og gas

olie-og-gas.jpg

Olie og gas er ligesom kul såkaldte fossile brændstoffer, som er dannet af organisk materiale som planter og alger, der er aflejret for mange millioner år siden på bunden af det, geologer kalder et sedimentært bassin. Geologiske processer har under høj temperatur og tryk omdannet det organiske materiale til olie og gas.

Kildebjergart
En bjergart, der har et højt indhold af organisk materiale, og som kan danne udgangspunkt for dannelsen af olie og gas, kaldes en kildebjergart, og dem findes der mange af i Grønland. De findes også i Grønland.

Olieforekomster
I modsætning til kul kan olie og gas bevæge sig i jordskorpen. Hvis de når hen til en bjergart med mange porer og sprækker som fx sandsten eller kalksten, kan de optages i hulrummene og dermed dannes et reservoir. Hvis de bjergarter, der ligger omkring reservoiret, består af et materiale, som olien og gassen ikke kan trænge igennem, bliver de ”spærret ind” i det, der kaldes en fælde. Hermed opstår en forekomst, der måske kan udnyttes. 

Jagten på olie og gas går ud på at undersøge

  • Er der kildebjergarter, som har kunne danne udgangspunkt for dannelsen af olie og gas?
  • Er der reservoirer, hvor olie og gas har samlet sig i forekomster?
  • Er forekomsterne spærret inde af andre bjergarter, så de bliver, hvor de er og kan udvindes?