Bue Logo Til forsiden

Andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg
 • Findes der andre drivhusgasser end CO2, metan og vanddamp?
 • Hvilke drivhusgasser dannes naturligt her på Jorden?
 • Er der andre planeter, der har en drivhuseffekt?
 • Hvilke drivhusgasser har størst betydning for Jordens klima?
 • Hvordan fungerer kulstoffets kredsløb?
 • Hvor stor forskel er der i menneskers CO2-udledning forskellige steder på Jorden?
 • Hvad er den største kilde til CO2-forurening?
 • Hvordan og hvor dannes drivhusgassen metan?
 • Hvad menes der med vandets kredsløb i naturen?
 • På hvilken måde har vandets kredsløb forbindelse til drivhuseffekten?
 • På hvilken måde sørger naturen selv for, at der er balance i stoffernes kredsløb?
 • Hvordan påvirker forskellige naturkatastrofer Jordens klima?

DU kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål eller selv finde på nogen. Men du kan også vælge at starte med et af de foreslåede forsøg.