Bue Logo Til forsiden

CO2 i trafikken

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Hver gang du kører med et motordrevet køretøj, sker der en forurening med blandt andet drivhusgassen CO2.

Uanset hvilket brændstof, din motor kører på, vil der ske en forurening med CO2. For både benzin, diesel og gas indeholder kulstof, og når det brændes af i motoren, dannes der CO2.

Oekolariet _co 2-i -trafikken2

[3.5] Uanset hvilken bil du vælger, vil der ske udslip af CO2, hver gang du kører en tur. "Jeg vil gerne have en, der er CO2-neutral!"

  

El-biler, hybridbiler og S-tog kører eller kan køre ved hjælp af elektricitet; men da vi i Danmark producerer det meste af vores elektricitet på kul- eller gasfyrede kraftværker, vil der også ved disse transportformer udledes CO2.

Biler, der kører på biobrændsler, er sammen med brintbiler de mest CO2-neutrale køretøjer, der findes i dag, men som regel er der brugt elektricitet i fremstillingen af biobrændslet og brinten. Derfor medfører en køretur med disse biler også et CO2-udslip.

Der er stor forskel på, hvor stor forureningen er, og hvor stor en del af denne forurening, der hører med i din personlige CO2-udledning.

Forureningen med CO2 i forbindelse med transport afhænger af 6 ting:

  • Hvor effektiv motoren er til at omsætte energien fra brændstoffet til bevægelsesenergi. Her spiller flere faktorer ind; men som hovedregel kan man sige, at nye og velholdte køretøjer er mere ”energi-effektive” end gamle og udslidte køretøjer.
  • Hvor meget transportmidlet vejer, og hvor tungt lastet det er. Jo tungere et køretøj er inklusiv last, jo mere energi (brændstof) skal der tilføres for at skabe bevægelse, og jo mere CO2 vil der blive udledt.
  • Hvor langt du kører. En kold motor bruger mere energi (brændstof) pr. km end en varm motor, derfor udledes der forholdsvis meget CO2 på korte ture.
  • Hvor hurtigt du kører. Jo hurtigere en motor kører, jo mere energi (brændstof) skal der tilføres pr. km, og jo mere CO2 vil der blive udledt.
  • Hvilket brændstof din motor kører på. Her spiller igen flere faktorer ind: Hvordan brændstoffet er produceret, km på literen m.m., men som hovedregel kan man sige, at benzin- og dieselbiler har en større CO2-udledning end biler, der kan køre på andre energikilder.
  • Hvor mange personer, der er i køretøjet. CO2-udledningen fra en køretur bliver ikke dobbelt så stor, hvis der sidder to personer i køretøjet frem for én person. Derfor ville vi formindske CO2-udledningen, hvis flere valgte at deles om transporten (køre i samme bil), bruge kollektiv transport – eller endnu bedre, hvis flere valgte at gå eller cykle.


Det voksende antal privatbiler betyder, at størstedelen af vores CO2-udledning fra transport kommer fra vejtransport.

Men også fra luftfarten er CO2-udledningen voldsomt stigende. Siden 1990 er CO2-udledningen fra luftfart steget med over 40 %.

I det følgende vil vi derfor opfordre dig til selv at udforske sammenhængen mellem vores valg af transportformer og Danmarks store CO2-udledning pr. indbygger.