Bue Logo Til forsiden

Fremstil biogas af gødning

oekolariet_viden-om_billede.jpg

CO2, der stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer som fx kul, olie, gas, benzin og diesel, belaster miljøet og klimaet – fordi denne CO2 ellers aldrig ville komme ud i atmosfæren.

CO2, der stammer fra biogas, bioethanol og andre biobrændstoffer, belaster ikke miljøet og klimaet. Denne CO2 vil nemlig komme ud i luften, når de planter, som brændstoffet er lavet af, bliver spist eller rådner.

Oekolariet _co 2-neutrale -braendstoffer
[4.8] Metan dannes ved forrådnelsesprocesser, hvor der ikke er oxygen (O2) tilstede. Glasset sættes på radiator, eller andet lunt sted.

 

Du kan med lidt tålmodighed fremstille din egen CO2-neutrale biogas ved at gennemføre følgende forsøg:
Fyld plastbeholderen med gødning (fx kort, klippet halm, hestegødning eller anden dyregødning). Tilsæt lidt metanbakterier. Disse kan du få ved fx at skrabe bundslam op fra en mose.

Fyld vand i beholderen, til gødningen netop er dækket. Rør rundt så alle luftbobler drives ud. Sæt herefter proppen på beholderen.

Saml den øvrige del af forsøgsopstillingen som beskrevet i forsøgetdrivhusgas fra døde dyr og planter (se tegning her på siden). I dette forsøg fyldes cylinderrørene dog med vand i stedet for CO2-indikator.

Placer nu plastbeholderen på en radiator (eller et andet lunt sted). Lad forsøgsopstillingen stå i mindst to uger. Kig jævnligt til forsøget, og hold øje med gasudviklingen.

Når der er dannet cirka 5 cm3 biogas, kan du åbne klemhanen og antænde biogassen.

Brug

 

 • 1 plastbeholder
 • 1 stor og 2 mindre propper med 1 hul
 • 1 prop med 2 huller
 • 4 glasrør
 • 1 glaspipette
 • olie
 • 2 cylinderrør
 • 1 stativ
 • 3 gummislanger
 • gødning
 • metanbakterier
 • 1 klemhane
 • vand

 

Overvej

 

 • Hvor længe brænder din biogas?
 • Hvilken farve har flammen?
 • Hvorfor skal man røre rundt i gødningen, så alle luftbobler drives ud?
 • Hvor meget biogas (cirka) kan du producere på to uger? – i længere tid?
 • Kan du gøre noget for at opnå et bedre resultat?
 • Hvor i det danske samfund producers biogas? – Hvad anvendes denne gas til?
 • Hvorfor kalder man biogas, bioetanol og andre biobrændstoffer for CO2-neutrale brændstoffer?

 

Se også...