Bue Logo Til forsiden

Andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg
 • Hvilke beslutninger blev der truffet med Kyoto-aftalen i 1997?
 • Hvilke lande har ikke underskrevet Kyoto-aftalen?
 • Hvad har den danske regering og Folketinget besluttet for at nå målene fra Kyoto-aftalen?
 • Hvor i Danmark er der kraft-varmeværker, der fyrer med kul? – gas? – andet?
 • Hvordan fungerer dit lokale kraft-varmeværk?
 • Hvilke brændstoffer bruger fjernvarmeværkerne i din region?
 • Hvad menes der med ”CO2-neutrale brændstoffer”?
 • Hvor er de mest CO2-neutrale energianlæg i din kommune?
 • Hvordan virker de forskellige vedvarende energianlæg?
 • Hvilke råd ville du give klimaministeren inden klimatopmødet i København i december 2009?
 • Hvordan vil det danske samfund (energiforsyning) og CO2-udslip se ud i år 2030?


Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål eller selv finde på nogen. Men du kan også vælge at starte med et af de foreslåede forsøg.