Bue Logo Til forsiden

CO2 i samfundet

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Ved at ændre dine vaner, kan du gøre meget for at nedbringe den luftforurening og det CO2-udslip, der sker på grund af, den måde du lever på i hjemmet, og den måde du færdes på i trafikken.

Men hvis vi skal nå de mål, som politikerne besluttede med Kyoto-aftalen i 1997, så skal der også ske ændringer i den måde vi producerer energien, og i den måde vi styrer energiforbruget.

Oekolariet _co 2-i -samfundet2
[4.1] Kraft-varmeværker er store fabrikker, der både laver elektricitet og fjernvarme ved hjælp af energien fra især kul, olie eller gas. 

  

I Danmark producerer vi cirka 80 % af vores elektricitet og varme ved hjælp af kul, olie og gas, og størstedelen af vores CO2-udslip sker derfor netop fra vores kraft-varmeværker.

På de fleste danske kraft-varmeværker bruger man kul, olie eller gas til at varme noget vand op, så det bliver til damp. Denne damp skubber til nogle turbineblade i en turbine, så turbinebladene kommer til at dreje rundt. Turbinens aksel fortsætter ind i en generator. Generatoren består af nogle magneter og nogle store spoler. Magneterne sidder på den roterende aksel.

Når magneterne bevæger sig forbi de store spoler, dannes (induceres) en elektrisk spænding i spolerne. Man kan derfor sige, at elektriciteten fra kraftværker er lavet ved hjælp af: Brændstof – damp – turbine – generator.

De danske kraft-varmeværker opnår en meget høj energi-effektivitet ved at udnytte spildvarmen fra produktionen til fjernvarme (se tegning).

Der ud over forsøger el-selskaberne, der driver kraft-varmeværkerne i stor udstrækning at nedbringe CO2-udslippet ved at anvende halm, affald og andre CO2-neutrale brændstoffer i stedet for kul, olie og gas.

Regeringens målsætning, om at vedvarende energi skal dække 30 % af danskernes energiforbrug i 2025, vil, hvis det gennemføres, også medføre en betydelig nedbringelse af Danmarks CO2-udslip. Med nye love og afgifter styrer regeringen og folketinget udviklingen i danskernes energiforbrug og dermed også danskernes CO2-udledning.

I de senere år er det især CO2-udledningen fra trafiksektoren, der har været stigende. Antallet af privatbiler og flyafgange er steget, og også skibsfarten bidrager til CO2-udledningen. Derfor ønsker mange politikere at vedtage nye love, der kan medvirke til at nedbringe CO2-udledningen fra trafiksektoren.

I det følgende vil vi derfor opfordre dig til, selv at udforske konsekvenserne af den måde vi producerer energien, og den måde vi styrer energiforbruget i Danmark.