Bue Logo Til forsiden

Lav forsøg med din egen CO2

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Kuldioxid (= CO2) er den drivhusgas, som vi oftest hører om, når der bliver talt om menneskeskabte klimaændringer.

Det er rigtigt, at der udledes for meget CO2 i atmosfæren. Det er også rigtigt, at dette CO2–udslip er én af årsagerne til at klimaet forandrer sig.

Men vi skal huske, at CO2 er en naturlig luftart, som vi slet ikke kan undvære

Oekolariet _drivhusgasser -fra -doede -planter -og -dyr

[1.5] En CO2-indikator er en væske, der skifter farve, når CO2-indholdet i væsken ændres.

 

CO2 er ikke giftigt. Planter ville slet ikke kunne leve på Jorden, hvis der ikke var en lille smule CO2 i luften, og du udånder selv CO2, hver gang du trækker vejret.

Det kan du vise ved følgende forsøg:
Hæld cirka 200 ml CO2-indikator i kolben. Stik den ene ende af slangen helt ned i bunden af kolben. Blæs forsigtigt i slangen som vist på tegningen.

Bliv ved med at blæse bobler igennem væsken, indtil farven skifter fra rød til gullig. Hvor lang tid går der, før farven skifter?

Husk: CO2-indikatoren kan genbruges. Den skal ikke smides ud efter forsøget.

Efter forsøget kan din lærer koge CO2’en ud af væsken igen. CO2-indikatoren vil derved igen skifte farve: Nu fra gul til rød.

Brug

 

 • 1 konisk kolbe
 • 1 langt og 1 kort cylinderrør
 • 3 propper med 1 hul
 • 1 prop med 2 huller
 • 5 korte glasrør
 • madolie
 • 3 stk. gummislange
 • 1 glaspipette
 • 1 klemskrue
 • 1 stativ
 • 1 termometer
 • 3 uvaskede kartofler
 • 1 tragt
 • CO2-indikator
 • vand
 • lidt jord
 • evt. lidt gær

 

Overvej

 

 • Hvordan kan du med dette forsøg påvise, at der dannes drivhusgasser ved nedbrydningsprocesser?
 • Hvilke drivhusgasser blev der dannet ved dit forsøg?
 • Både metan og CO2 indeholder kul (C), hvor kommer dette kul fra?
 • Kan du redegøre for nedbrydernes rolle i kulstoffets kredsløb?
 • Kender du eksempler på, at mennesker udnytter principperne i nedbrydningsprocesser? – hvilke?

 

Se også...