Bue Logo Til forsiden

Lav forsøg med afbrænding af kul og olie

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Planter, dyr, mennesker og nedbryderes CO2-udledning er en naturlig del af kulstoffets evige kredsløb. Naturen sørger selv for, at dette kredsløb er i balance.

Men siden Den Industrielle Revolution for cirka 250 år siden, har vi mennesker gravet en masse kulstof op af jorden i form af olie, kul og gas.

Oekolariet _co 2-udledning -fra -kul -og -olie

[1.12] Vandluftpumpen suger gasserne fra forbrændingen gennem CO2-indikatoren.

  

Olie, kul og gas bliver brændt af, og på den måde sendt ud i atmosfæren i form af drivhusgassen CO2.

Denne udledning af CO2 er den væsentligste årsag til, at den naturlige balance i atmosfæres indhold af CO2 har ændret sig, så vi nu kan forudse store klimaændringer på Jorden. 

Med følgende forsøg, kan du selv påvise, at der dannes CO2 ved afbrænding af kul og olie:
Fyld reagensglasset cirka halvt med CO2-indikator. Saml herefter forsøgsopstillingen som vist på tegningen. Sørg for at tragten hænger så højt over porcelænsskålen, at der ikke er fare for, at gummislangen bliver antændt.

Placer cirka 10 gram kul i porcelænsskålen, og antænd kullet med bunsenbrænderen. Placer herefter skålen på trådnettet og tænd for vandet.

Fortsæt forsøget indtil der sker et farveskift i CO2-indikatoren.

Observer om der dannes CO2 ved forbrænding af kul?

Gentag forsøget med olie.

Brug

 

 • 1 porcelænsskål
 • 1 trefod med keramisk net
 • 1 bunsenbrænder
 • 1 tragt
 • 2 gummislanger
 • 1 stort reagensglas
 • 1 prop med 2 huller
 • 1 lige glasrør
 • 1 bøjet glasrør
 • 1 stativ
 • 1 vandluftpumpe
 • CO2-indikator
 • kul
 • olie (evt. flere slags olie)

 

Overvej

 

 • Dannes der CO2 ved forbrænding af olie?
 • Hvis der dannes kulstof ved forbrændingsforsøgene, hvor kommer dette kulstof da fra?”
 • Hvordan startede Den industrielle Revolution, og hvad har den betydet – for os mennesker? – for miljøet?
 • Kom med forslag til, hvordan den menneskeskabte udledning af CO2kan reduceres.

 

Se også...