Bue Logo Til forsiden

Lav forsøg med opvarmning af vand

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Alle familier i Danmark bruger energi til opvarmning af deres bolig. I de fleste tilfælde føres varmen rundt i boligen ved hjælp af vand, der er blevet opvarmet.

Der ud over bruger vi også energi til opvarmning af vand til madlavning, rengøring og personlig hygiejne. Næsten al opvarmning af vand i Danmark sker ved afbrænding af kul, olie eller gas. Derfor er netop opvarmning af vand, årsag til en stor del af vores CO2-udslip.

Oekolariet _varme -og -co 2-udledning

[2.11] Vej flasken med gas før og efter forsøget, og find ud af, hvor meget gas du har brugt.

  

Med følgende forsøg, kan du måle forbruget og udregne, hvor meget CO2 der dannes, når 1 liter vand bringes i kog ved hjælp af gas:

Vej flasken med gas inden forsøget sættes i gang. Noter vægten (M1).
Hæld præcis 1 liter vand i gryden og mål vandets temperatur. Noter temperaturen.

Placer gryden på campingblusset (trefoden).


Sørg for at gryden står sikkert, så den ikke kan vælte!!


Tænd campingblusset og fortsæt opvarmningen indtil vandet koger (100° C). Sluk for gassen og vej igen flasken med gas. Noter vægten (M2). Find ud af, hvor mange gram gas, der er brugt til opvarmningen af vandet (M1 - M2 = M3).

For hvert gram gas, du har brændt af, er der sendt 2,76 g CO2 ud i luften. Du kan derfor udregne CO2-udslippet ved at gange den brugte mængde gas med 2,76 g (C1 × 2,76).

Brug

 

 • 1 campingblus
 • 1 liter vand
 • 1 gryde med låg
 • evt. 1 trefod
 • 1 termometer
 • 1 vægt (nøjagtighed min. 0,1 g)

 

Overvej

 

 • Hvor mange gram CO2 er der udledt for at opvarme vandet til 100° C med gas?
 • Hvad ville det betyde for CO2-udledningen, hvis vandet var koldere ved starten af forsøget? – hvis det var varmere ved starten af forsøget? – hvis der ikke var låg på gryden?
 • Hvor mange gram CO2 udledes for hver ° C, vandets temperatur er steget.


Opvarmning med andre energikilder vil medføre et andet og ofte større CO2-udslip end opvarmning med gas. Brug metoden fra forsøget el og CO2-udledning til at finde CO2-udslippet ved opvarmning af vand med elektricitet.

 • Hvor er CO2-udslippet størst?
 • Hvordan kan du reducere CO2-udslippet fra opvarmningen i din bolig?

 

Se også...