Bue Logo Til forsiden

Lav forsøg med isklumper

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Jordens middel-temperatur stiger, og isen i de arktiske områder smelter. Dette kan få vandstanden i havene til at stige. Vandstanden vil dog kun stige, hvis og når gletsjere og anden indlandsis smelter.

Det passer således ikke, at vandstanden vil stige, hvis og når isen på Nordpolen og anden havis smelter.

Dette kan du vise ved følgende forsøg:

 

[5.3] Vandstanden i havene vil stige, hvis gletsjere og anden indlandsis smelter. "Her har vi så indlandsisen på Grønland. I det andet har vi Nordpolen!"Fyld de to rengjorte

 

mælkekartoner med vand, og stil dem i fryseren til næste dag eller til, at al vandet er frosset til is.

Stil de to akvarier ved siden af hinanden på et bord eller i vindueskarmen. Placer murstenen i det ene akvarium. Fyld vand i akvariet, så vandoverfladen netop når den øverste kant på murstenen. Læg isen fra den ene mælkekarton på murstenen.

Læg den anden isklump i det andet akvarium. Fyld derefter dette akvarium med vand, så vandstanden står præcis lige så højt som i det første akvarium.

Hvis du vil have forsøget til at gå hurtigere, kan du sætte en lampe over hvert akvarium. Husk lamperne skal være i samme afstand fra isen.

Mål vandstanden i begge akvarier før og efter, at isen i begge akvarier er smeltet.

Brug

 

 • 2 tomme og rene mælkekartoner (1 liter)
 • vand
 • fryser
 • 2 ens akvarier (fx 6 liter)
 • 1 mursten
 • 1 lineal
 • evt. 2 ens lamper

 

Overvej

 

 • Stiger vandstanden i begge akvarier, når isen smelter? – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvor meget stiger vandstanden i det ene/begge akvarier, når isen smelter?
 • Hvad viser dette forsøg om vandstanden i havene, når isen smelter?
 • Passer det, at vandstanden i havene vil stige, når isen på Grønland smelter? – på Nordpolen?

 

Se også...