Bue Logo Til forsiden

Andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg
  • Hvorfor begyndte atmosfærens CO2-indhold at stige for 250 år siden?
  • Hvilke opfindelser har især ført til, at der nu bliver ledt mere CO2 ud i luften?
  • Hvordan kan mere CO2 i atmosfæren føre til at Jordens klima bliver varmere?
  • Hvad menes der med de menneskeskabte klimaændringer?
  • Hvilke klimaændringer kan vi vente i fremtiden?
  • Hvorfor mener man, at vandstanden i havene vil stige?
  • Hvilken betydning har de store havstrømme for Jordens klima?
  • Hvorfor har vandets kredsløb en afgørende betydning for alt liv på Jorden?
  • Hvad kan politikerne gøre for at bremse udledningen af CO2 i atmosfæren - og dermed også de menneskeskabte klimaforandringer?
  • Hvad kan du selv gøre, for at bremse den globale opvarmning?


Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål eller selv finde på nogen. Men du kan også vælge at starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links!

 

www.miljoeedderkoppen.dk

www.youtube.com (forsøg med havstrømme)