Bue Logo Til forsiden

Andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg
  • Hvor stammer kul, olie og gas fra?
  • Hvorfor dannes der CO2, når kul olie og gas brændes af?
  • Hvor i Danmark er der kraft-varmeværker, der fyrer med kul? – olie? – gas? – andet?'
  • Hvordan fungerer dit lokale kraft-varmeværk?
  • Hvilke brændstoffer bruger kraft-varmeværkerne i din region?
  • Hvad er forskellen på jævnstrøm og vekselstrøm?
  • Hvor kan man finde anlæg, der udnytter solenergi og vindenergi - i din kommune?
  • Hvordan virker de forskellige vedvarende energianlæg?
  • Hvordan kan Danmark opnå et mindre CO2-udslip?
  • Hvilke råd ville du give klimaministeren inden klimatopmødet i København i december 2009?


Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål eller selv finde på nogen. Men du kan også vælge at starte med et af de foreslåede forsøg.