Bue Logo Til forsiden

CO2 i samfundet

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Der bruges energi alle vegne, hvor du færdes. Ikke bare i dit hjem, men også på din skole, i idrætshallen og i andre offentlige bygninger og anlæg, bruges der energi til lys og varme – og det udleder næsten altid CO2. Men hvorfor ledes der CO2 ud i luften det sted, hvor energien produceres?

Oekolariet _co 2-i -samfundet

[4.1] Kraft-varmeværker er store fabrikker, der både laver elektricitet og fjernvarme ved hjælp af energien fra især kul, olie eller gas. 

Du tænker sikker ikke over det:

I Danmark producerer vi cirka 80 % af vores elektricitet og varme ved hjælp af kul, olie og gas, og størstedelen af vores CO2-udslip sker derfor netop fra vore kraft-varmeværker.

Kraft-varmeværker er store fabrikker, der varmer vand op til damp. Dampen bruges til at lave elektricitet og fjernvarme med – se tegning herover.

Fælles for kul, olie og gas er blandt andet, at alle tre stoffer indeholder kul, og at alle tre stoffer danner CO2, når de brændes af. Derfor vil der altid komme CO2 ud af skorstenen på vore kraft-varmeværker.

Men hvorfor laver vi ikke al vores elektricitet og fjernvarme ved hjælp af vindmøller, sol-energi og andre CO2-neutrale brændstoffer?

Du ved det sikkert allerede:
Vi kan godt lave elektricitet med vindmøller og solceller, uden at der dannes CO2. Vi kan også lave varme med fx solfangere og ved afbrænding af halm, uden at CO2-indholdet i luften stiger. I dag kan disse energiformer ikke dække al den energi, der produceres på vore kul-, olie- og gasfyrede kraft-varmeværker. Det er der flere grunde til.

Solceller er dyre at fremstille, og de laver ikke vekselstrøm som den, der kommer ud af vores stikkontakter – og så virker de ikke om natten! Vindmøller laver kun elektricitet, når vinden blæser, og vi kan ikke gemme elektriciteten, når den først er produceret. Hvis vi kun fik elektricitet fra vindmøller, kunne vi risikere, at der ikke var elektricitet hele tiden.

Derfor er vi i dag nødt til at dække en stor del af Danmarks energiforbrug ved hjælp af kul, olie og gas fra vore kraft-varmeværker.

I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at undersøge de forskellige energiformer. Måske kan du få nogle ideer til, hvordan Danmark kan opnå et mindre CO2-udslip.