Bue Logo Til forsiden

Undersøg dit CO2-udslip

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Det er svært af finde en bygning i Danmark, der ikke har indlagt elektricitet (el). Derfor har alle hjem en el-måler, der måler, hvor mange kWh (kilo-watt-timer) man bruger.

Det meste af vores elektricitet laves ved at afbrænde kul, gas eller olie på et kraftværk. Røgen fra disse kraftværker indeholder især CO2 og vanddamp.

Oekolariet _co 2-i -hjemmet

[2.7] Elektricitet koster penge. Derfor har alle hjem en el-måler, der måler forbruget.

 

I gennemsnit udledes der i Danmark 1/2 kg CO2 for hver kWh, som vi forbruger. Du kan derfor nemt finde ud af, hvor meget CO2 der ledes ud i atmosfæren pga. det daglige el-forbrug i dit hjem.

Find el-måleren i dit hjem. Aflæs, hvor mange kWh, der er brugt indtil nu. Skriv tallet på et stykke papir. Noter også tidspunktet.

Gentag aflæsningen næste dag på samme tidspunkt.

Ved at trække de to tal fra hinanden, kan du finde ud af, hvor mange kWh du og din familie har brugt på ét døgn.

For at finde ud af, hvor mange kg CO2 der blev ledt ud i atmosfæren pga. dette forbrug, skal du blot dividere tallet (kWh) med 2.

Hvor stor var jeres CO2-udledning (kg CO2) dette døgn?

Gentag aflæsningen og udregningen i dit hjem og på din skole over flere dage.

Brug

 

  • el-måler
  • lommeregner
  • ur
  • papir og blyant

 

Overvej

 

  • Hvorfor skal man dividere energiforbruget (kWh) med 2 for at finde CO2-udledningen?
  • Er energiforbruget og CO2-udledning fra el-forbruget i dit hjem lige stort hver dag? – hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvor stor er CO2-udledningen fra el-forbruget i dit hjem pr. dag? – pr. uge? – pr. år?
  • Hvor stor er CO2-udledningen fra el-forbruget på din skole pr. dag? – pr. uge? - pr. år?
  • Hvordan kan du reducere CO2-udslippet fra dit el-forbrug i hjemmet? – på skolen?

 

Se også...