Bue Logo preview.okolariet.dk

Hvordan ser fremtiden ud?

Topbanner-future-lab.gif

Fremtidens klima
Kloden bliver i fremtiden varmere at bo på. Det er menneskets voldsomme udledning af drivhusgasser, der får temperaturen til at stige. I Danmark kunne man fristes til at mene, at en stigning på et par grader kun er kærkommen. Desværre er det ikke så enkelt, at en stigning i temperaturen kun giver et lidt lunere vejr. Konsekvenserne er langt mere omfattende og alvorlige. Det er hele klimasystemet, der påvirkes.

I fremtiden vil vinteren muligvis slet ikke eksistere, sådan som vi kender den i dag. I stedet for får vi en slags uendeligt efterår præget af regn. Sandsynligheden for en hvid jul eksisterer kun hvert 28. år og snefald vil vi kun se hvert 7. år. Eksperterne i FN’s klimapanel forudser en global temperaturstigning på 3,4 grader frem mod år 2100 i det scenarium, man anser for mest sandsynligt. Forudsætningen er, at CO2-udledningen fortsat vil stige kraftigt de kommende årtier, og at kurven vil ”knække” sent. I dag anses det scenarium af mange for at være optimistisk. Skrækscenariet er en global temperaturstigning på helt op til 6,4 grader i gennemsnit.

Ulandene er taberne
Selvom konsekvenserne bliver alvorlige, vil vi sandsynligvis klare os fint i Danmark. Vi er et rigt og ressourcestærkt land. Det er ulandene, der for alvor kommer til at mærke konsekvenserne af klimaforandringerne. En hedebølge i Centralafrika vil fx betyde hungersnød, og oversvømmelser i Bangladesh vil gøre i millionvis af mennesker hjemløse. I den sammenhæng er vand i kælderen og en hedebølge på vores breddegrader lettere at klare.

I Danmark har vi sågar en klimatilpasningsstrategi, der er tilgængelige for alle på internettet. Her kan man læse, hvordan vi indenfor forskellige sektorer lige fra byggeri og anlæg, fiskeri, kystsikring over vand- og energiforsyning til sundhed, forsikring m.m. bør tage visse forholdsregler, så vi gradvist tilpasser os klimaforandringerne. Globalt set bliver det igen de i forvejen udsatte og fattige, det vil gå værst ud over. Det paradoksale heri kommer tydeligt til udtryk i dette citat fra en kenyansk masai: ”Masaier kører ikke firehjulstrækkere, vi tager ikke på weekendture eller på ferier med fly, men vi bliver alligevel ramt af klimaforandringer.”

Fakta om fremtidens klima i Danmark
Med de oplysninger og metoderne forskerne har til at opsøge og behandle klimadata i dag, ser en prognose for klimaet frem mod år 2100 i Danmark, være karakteriseret ved fugtige og milde vintre med en temperaturstigning på 2 – 3 grader. Varmere somre med en stigning på op til 3 grader. Vi får op til 40 procent mere regn om vinteren, men mindre om sommeren. Når sommerregnen falder, bliver den til gengæld meget kraftig. Havniveauet forventes at stige 15 – 75 cm, og stormfloder ved Vestkysten kan blive mellem 45 og 105 cm højere. Den maksimale stormstyrke øges med 1 – 10 procent. Vi får mere ekstremt vejr med flere hedebølger, flere og stærkere kraftige storme, og de voldsomme regnskyl vil give 20 – 30 procent mere vand end i dag.

Future lab

KILDER

 

På baggrund af forskernes viden og med udgangspunkt i konkrete hændelser og politiske udmeldinger, har vi opstillet to forskellige fremtidsscenarier for årene frem mod 2100. Et rødt og et grønt.

Rødt scenarium

Du er nu i år 2100 og de sidste 100 år er det ikke lykkedes verdens ledere at nedsætte vores CO2-udslip. Jordens temperatur er nu steget over 6 grader.

 • År 2015 - Den sidste is omkring nordpolen forsvandt.
 • År 2020 - Isbjørne kunne kun opleves i zoologiske haver.
 • År 2030 - Hvid jul oplever danskerne kun hvert 28. år – hvis de er heldige.
 • År 2040 - For at forhindre oversvømmelser blev en 6 meter høj dæmningen bygget tværs over Vejle Fjord med tilhørende sluser og store pumpværker.
 • År 2050-75 - Krige og bander hærgede dele af den tredje verden som følge af klima-flygtningenes behov for mad, vand og boliger.
 • År 2075 - Grønlands indlandsis er næsten helt smeltet. New York, Florida, Tokyo samt store kystområder i Sydøstasien er væk i havet. Verdens koralrev er døde pga. forsuring, og 60 procent af de dyrearter, vi kendte i år 2010, er uddøde
 • År 2100 - Vi taler ikke mere om sommer og vinter, men om hedebølgen, tørken, stormfold.

 

Baseret på virkelige oplysninger
Den røde fremtid er desværre ikke vilde gæt og skrækvisioner. Alle oplysninger er baseret på klimaforskernes beskrivelser af forskellige fremtidsscenarier. Hvor slemt det bliver, afhænger af, hvor meget og hvor hurtigt vi i dag nedsætter vores CO2-udslip. Den røde fremtid er baseret på, at vi fortsætter vores nuværende energiforbrug og tilhørende vækst.

Fortsætter vi med at udlede de samme mængder CO2 som i dag, viser forskernes klimamodeller, at temperaturen i fremtiden kan stige helt op til 6,4 grader. Det vil betyde, at livsbetingelserne for mennesker, dyr og planter vil ændre sig drastisk. Allerede i dag kan klimamodellerne sine steder ikke følge med de forandringer, der finder sted i naturen. Havisen omkring Nordpolen smelter fx hurtigere end man kunne forudse.

Oplysningerne findes i de rapporter, FN’s klimapanel udsender. Informationerne er baseret på tusindvis af uafhængige klimaeksperters forskning om klimaforandringer. Den seneste rapport kom i 2007, og den ligger også til grund for beslutningstagere og politikeres arbejde med at bremse klimaforandringerne.

FN’s Klimapanel modtog i år 2007 Nobels fredspris.

Rødt scenarium

Rødt scenarium

KILDER

 

På baggrund af forskernes viden og med udgangspunkt i konkrete hændelser og politiske udmeldinger, har vi opstillet to forskellige fremtidsscenarier for årene frem mod 2100. Et rødt og et grønt.

Grønt scenarium

Du er nu i år 2100, og verdens ledere er for længst nået til enighed om at nedsætte vores CO2-udslip. Tilpasning og forebyggelse har gjort en stigningen på 2,0 grader næsten smertefri.

 • År 2020 - Vores biler kører på vedvarende energi og vores huse opvarmes af solfangere, varmepumper og jordvarme.
 • År 2030 - Elselskaberne fjernede alt CO2 fra røgen og lagrede det i tomme oliefelter på havets bund.
 • År 2040 - Grøn teknologi gjorde os fri af fossile brændsler og vores samfund er nu baseret på vedvarende energi. Dansk ”grøn-teknologi” er efterspurgt globalt.
 • År 2050 - Vækst og forbrug er baseret på nul CO2, nul affald og ingen produkter, der skader miljø og resurser.
 • År 2060 - En stor del af verdens energiforsyning leveres af store solcelleanlæg i Sahara.
 • År 2100 - Der har ikke været krige og folkevandringer som følge af mangel på resurser siden starten af det 21. århundrede.
 • År 2100 - Bestanden af isbjørne er igen stigende.

 

Baseret på virkelige oplysninger
Den grønne fremtid er heldigvis baseret på alle de positive og bæredygtige tiltag, der findes i dag. Klimaet er tidens varmeste emne.

I toppen af amerikansk og internationalt erhvervsliv går koncernchefer forrest i klimakampen. Fx har verdens største firma, Wal-Mart, som mål at blive 100 procent forsynet med vedvarende energi, at skabe nul affald og kun sælge produkter, der understøtter miljø og ressourcer.

Også energibranchen har indset alvoren og investerer massivt i udvikling af ny grøn teknologi, vedvarende energi og eksperimenter med lagring af CO2 i undergrunden.

USA’s nye præsident Barack Obama varsler en ny æra, hvor USA vil påtage sig et ansvar og være med i de internationale klimaaftaler, der skal nedsætte verdens CO2-udslip.

Store udviklingslande som Brasilien, Mexico og Sydafrika har allerede fremlagt ambitiøse klimaplaner. Herhjemme har statsminister Anders Fogh erklæret, at Danmark skal være fri af fossile brændsler.

Politikerne i EU har vedtaget, at i 2020 skal udledningen af drivhusgasser nedsættes med 20 procent, at andelen af vedvarende energi skal udgøre 20 procent og at det samlede energiforbrug skal nedbringes med 20 procent.

På klimakonferencen i København i december 2009 mødes verdens lande for at finde en fælles løsning, der kan bremse klimaforandringerne.

Grønt scenaruim

Grønt scenaruim

KILDER

 

På baggrund af forskernes viden og med udgangspunkt i konkrete hændelser og politiske udmeldinger, har vi opstillet to forskellige fremtidsscenarier for årene frem mod 2100. Et rødt og et grønt.