Bue Logo preview.okolariet.dk

Elbiler

Topbanner-trafik.gif

Kør på el
Elbilsmarkedet er et område hvor der har været stor udvikling de seneste år. Der kommer fortsat flere ladestandere og elbilsalget er stigende.

Elbiler er mere miljøvenlige end almindelige biler. Det har dog stor betydning, om strømmen kommer fra vedvarende energikilder eller fra kulfyrede kraftværker, der udleder CO2. Der er ingen statslige afgifter på elbiler (den nuværende afgiftsfritagelse udløber dog i 2016), og der er gratis strøm og parkering til elbilerne i fx Københavns Kommune. Selvom markedet for elbilerne boomer i fx Norge, er der stadig kun meget få elbiler i Danmark. Selvom salget af elbiler i 2014 steg til 1.637 fra 533 i 2013, så udgjorde det 0,9 procent af det samlede salg af personbiler.

Elbiler er meget afhængige af batteriteknologien. Også på dette område har der i de seneste år været en udvikling. Men på trods af udviklingen har en typisk elbil en rækkevidde på 150-200 km. Der er dog også enkelte elbiler der har en rækkevidde på 400-450 km.

På længere ture skal en elbil derfor kunne oplades. I de seneste år er der kommet flere ladestandere i Danmark, men der er fortsat "huller" i Danmark hvor der endnu ikke er ladestandere. Kort over ladestandere i Danmark

Fordele:

  • Elbilen har et lavt CO2-udslip.
  • I Danmark råder vi over vindkraft, der om natten ikke benyttes, og som derfor kan bruges til at oplade elbiler.


Ulemper:

  • De fleste elbiler har begrænset rækkevidde (150-200 km).
  • Det kræver et netværk af ladestationer, hvor bilen kan blive ladet op med el.