Bue Logo preview.okolariet.dk

Biobrændstof

Topbanner-trafik.gif

Biogas
Biogas er en blanding af metan og kuldioxid. Den fremstilles fra biomasse gennem forrådnelsesprocesser enten i forbindelse med gylle, rensningsanlæg eller organisk affald fra levnedsmiddelindustrien og husholdninger. Den kan kun anvendes i modificerede motorer og er pladskrævende mht. tankkapacitet. I Danmark er det pga. høj afgift endnu ikke udbredt til transport.

Biodiesel
I EU laves biodiesel primært på rapsolie. 2. generation biodiesel laves dog på animalsk fedt. Biodiesel kan umiddelbart anvendes i alm. dieselmotorer ved at iblande op til 5 %. Det har stor udbredelse i Tyskland. Danmark producerer årligt 100 mio. liter biodiesel, men på grund af afgiftsforhold eksporteres det hele - primært til Tyskland. I Danmark laver DAKA et storskala forsøg, hvor 2. generation biodiesel laves af slagteriaffald.

Bioethanol
Bioethanol fremstilles ved gæring af sukker- og stivelseholdige materialer. Ved 2. generation bioethanol bliver fiberholdig biomasse først omdannet til sukkerstoffer. Op til 5 % kan blandes i benzin uden ændringer af motoren. I Brasilien har bioethanol været anvendt i stort omfang siden slutningen af 1970’erne.

Brint og brændselsceller
Brændselscellen i en bil er et slags batteri, der omdanner kemisk energi til elektricitet, der kan drive en elmotor. Der sker altså ingen forbrænding i biler drevet af brændselsceller, og det eneste udslip er vanddamp. Brændselscellen får sin kemiske energi fra brint eller metanol. Det betyder, at brændselscelle-biler kan ”tanke” brint eller metanol.
I 2015 introduceres den første serieproducerede brintbil. Teknologien er dog så ny, at der kommer til at gå en del år, inden man kan købe en brændselscelle-bil hos den lokale bilforhandler.

KILDER

FDM

bilviden.dk

Færdselsstyrelsen