Bue Logo preview.okolariet.dk

1. og 2. generations biobrændsel

Topbanner-trafik.gif

Majs eller døde grise i tanken? 
Biobrændstof kan enten produceres af potentielle fødevarer eller af affalds- og biprodukter. Det kaldes henholdsvis 1. og 2. generation af biobrændsel.

1. generation biobrændsel

  • Laves af stivelse og sukkerholdige råvarer som korn, fx hvede og majs, sukkerroer og sukkerrør. Det er råvarer, der først skal dyrkes på marken og derfor kræver et energiforbrug at dyrke. CO2 reduktionen er på mellem 35-90 pct. Størst reduktion er at finde ved ethanol udvundet fra sukkerrør i Sydamerika.


Dilemma 
Det er problematisk at bruge landbrugsjord og omdanne fødevarer til brændstof, så længe der er folk i verden, som sulter. Det er også problematisk af fælde regnskov, det optager store mængder CO2, for at give plads til produktion af fx sukkerrør til biobrændstof.

Sultneafrikanere HUSK AT KREDITERE WFP ULRIK PEDERSENFoto: WFP/Ulrik Pedersen

2. generation biobrændsel

  • Laves af tørstofholdige råvarer som halm, træ og organisk affald fra landbruget, industrien og husholdningerne. Fordelen i forhold til første generation er, at det er affalds- og biprodukter, som ikke kræver energi at fremstille, og som ikke er potentielle fødevarer. CO2-reduktionen er på mellem 70-90 pct.


Biobrændsel i Danmark 
Regeringen har en målsætning om, at biobrændstof skal udgøre 5,75 % i 2010 og 10 % i 2020 for transport på landjorden.

Hvis der skal blandes 5 pct. bioethtanol i al dansk benzin, vil det kræve ca. 75.000 hektar korn, dvs. ca. 5 pct. af det danske kornareal. Ved 2.generations bioethtanol vil den samme mængde kunne dækkes med under 1 mio. tons halm, der i dag blot pløjes ned. I dag produceres over 100 mio. liter biodiesel i Danmark, men på grund af afgiftsforholdene eksporteres det hele til udlandet, bl.a. til Tyskland.

KILDER

FDM