Bue Logo preview.okolariet.dk

Madens klimabelastning

Topbbanner-koekken.gif

Dyrene udleder drivhusgasser, når de prutter og bøvser. Gødskning af markerne betyder udledning af drivhusgasser og produktion, forarbejdning og transport af fødevarer kræver energi. Derfor bidrager vores kost til den globale opvarmning og det i stigende grad, fordi vi generelt spiser mere. Vi spiser mere kød og vi spiser mere mad, der kommer langvejs fra. Især produktionen af kød, særligt oksekød, er skyld i langt større CO2-udledninger af drivhusgasser end grøntsager og korn.

Bøffens vej er lang og energikrævende

  • En lang produktionskæde kræver et højt energiforbrug, der giver et stort CO2-udslip.
  • Foder til dyret skal dyrkes, gødes, høstes og transporteres.
  • Gødning til produktion af foder udleder store mængder lattergas, der påvirker klimaet ligesom CO2.
  • Dyret slagtes, kødet forarbejdes og transporteres.
  • Du køber bøffen, transporterer den hjem og tilbereder den.

Vidste du at...

  • koens bøvser og prutter udleder store mængder methangas, der påvirker klimaet ligesom CO2?
  • 16 % af Danmarks CO2 udledning kommer fra landbruget?
  • der går 10 kg. foder til 1 kg. oksekød?
  • 20 gram oksekød påvirker klimaet med over 300 gram CO2?

KILDER

Informationscenter for miljø og sundhed

”En lille guide til overlevelse”, Jørgen Steen Nielsen