Bue Logo preview.okolariet.dk

Smart energi - Køkken, kost og klima

Topbbanner-koekken.gif

Vi er alle forskellige og vores måde at leve på afspejles i vores forbrug – ikke mindst i køkkenet. Nogle er til bøf med sovs og kartofler mens andre foretrækker pizza eller en grønsagslasagne. Nogle er til fuldt udstyret samtalekøkken med tilhørende maskinpark, mens andre lever i bedste velgående med halvfjerser køkkenets orange fliser og måske foretrækker opvask i hånden. Uanset hvad, så bruger et dansk gennemsnitkøkken ca. en tredjedel ag husholdningernes elforbrug. Derfor giver det god mening af følge nogle gode spareråd, der kan nedsætte energiforbruget i køkkenet til glæde for klimaet og pengepungen.

Trods forskellighederne går udviklingen i Danmark og hele den vestlige verden i retning af, at vi generelt spiser mere. Vi spiser især mere kød, og vi spiser flere fødevarer, der kommer langvejs fra. Det har konsekvenser for vores helbred og den voksende klimabelastning.

En kostekspert og en klimaekspert vil give dig de samme råd, fordi sund mad heldigvis også er klimavenlig mad. Produktion af frugt og grønt giver kun en lille CO2-udledning sammenlignet med kød og mælkeprodukter. Rådet lyder derfor: Spis rigeligt med frugt og grønt og spis mindre kød og mælkeprodukter.

Bare 20 gram oksebøf, svarende til en dejlig stor mundfuld, er skyld i en CO2-udledning på over 300 gram. Forklaringen er, at bøffens vej til maven er lang og energikrævende. Dyrene udleder drivhusgassen metan, når de prutter og bøvser, og det påvirker klimaet ligesom CO2. Hertil kommer gødskning af markerne til dyrenes foder, samt produktion, forarbejdning og transport af maden. Det hele er energikrævende og udleder drivhusgasser. Derfor bidrager vores kost til den globale opvarmning og det i stigende grad, fordi vi generelt spiser mere.

Vi vil have adgang til de samme varer året rundt, og det har også stor betydning for energiforbruget. Tomater er fx en selvfølge udenfor den danske sæson. Det ville være let at overskue, hvis man kunne sige, at mad fra sydlige himmelstrøg er mere klimabelastende end fødevare fra Danmark. Men så enkelt er det ikke.

En dansk tomat dyrket i et opvarmet drivhus kan være skyld i en større CO2-udledning end den tomat, der er dyrket på friland i Spanien og transporteret til Danmark i lastbil! Og tit og ofte skal den største CO2-udledning i forbindelse med transport af mad findes i indkøbsturen til og fra supermarkedet, hvis du altså kører i bil. Et godt råd er derfor at købe mere lokalt og at købe sæsonens fødevarer.

Smart energi - Køkken

Hvis du vil spare penge og samtidig skåne klimaet, er det også en god ide at planlægge dine indkøb grundigt. Ifølge Landbrugsrådet smider vi danskere i gennemsnit ca. 67,5 kg. mad i skraldespanden om året, hvoraf halvdelen kunne være udnyttet og spist. Produktion af mad, der smides ud, er skyld i en helt unødvendig klimabelastning. Rådet er derfor: Undgå at smide mad ud ved at planlægge dine indkøb, tilbered kun, hvad du kan spise og ”spis rester”. Velbekomme!