Bue Logo preview.okolariet.dk

Varmepumper

Topbanner-boligh.gif

I Danmark er varmepumper miljømæssigt på niveau med naturgas og oliefyr, men ringere end fjernvarme. Varmepumpen kan enten bruges til at varme vandet i dine radiatorer op eller varme luften direkte. Den kan levere ca. 3 kWh for hver kWh el. Det er 3 gange mere, end et elpanel kan.

Der findes 2 slags varmepumper:

  • Jordvarme- eller luft-vand-varmepumper (brugsvandsvarmepumper). De tilsluttes husets centralvarmeanlæg og leverer varme og varmt brugsvand. 

  • Luft til luft-varmepumper. De leverer varm luft og kan dække en del af bygningens varmebehov, samtidig med at de er billige. Til gengæld har en lidt lavere virkningsgrad i de kolde perioder, men kan ligesom jordvarmanlæg dække bygningens samlede varmeforbrug.

KILDER

Center for Energibesparelser (sparenergi.dk)