Bue Logo Til forsiden

For 5-6-årige børnehavebørn

Billede Affaldsindsamling

Undervisningsforløbet Torden Skrald på besøg i børnehaven tager de ældste børnehavebørn (5-6-årige) med på opdagelse i affaldets verden i området omkring børnehaven. Dette forløb er specielt tiltænkt de børnehaver, som ikke har mulighed for at komme på Økolariet.

Gennem samtale og praktiske opgaver får børnene større kendskab til begrebet affald. Via sorteringen af affald bliver eleverne opmærksomme på de forskellige grupper af affald der er, samt vigtigheden af hvordan det sorteres.

Forløbet giver børnene en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem. Hvordan kan vi sortere vores affald, så vi genbruger mest muligt? Hvad kan affaldet genbruges til? Er der noget affald, vi ikke kan genbruge? Hvad kan vi som mennesker gøre for at bringe affaldsmængden ned?

Ideer til anden undervisning om affald og ressourcer i Økolariet:

Forløbet består af:

  • Intro til forløbet (15 min.)
  • Affaldsindsamling (30 min.)
  • Sorteringsøvelse (30 min.)
  • Afslutning (15 min.)

Der tages udgangspunkt i Vejle Kommunes sorteringssystem.

Vi forventer:
Torden Skrald forventer, at pædagoger og undervisere deltager aktivt.


Pris:
Dette undervisningsforløb tilbydes for børnehavegrupper fra Vejle Kommune. Forløbet inkl. materialer er gratis.

Book forløbet her

 

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.