Bue Logo preview.okolariet.dk

Guidede ture for institutioner

Skoler, daginstitutioner, foreninger og klubber i Vejle Kommune kan bestille natur-ture med Økolariets naturvejleder Finn Lillethorup.

Turen er gratis, men der er stor efterspørgsel efter turene, så det rådes til at booke dem i god tid. Ring eller skriv til Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Turene foregår typisk på kommunale arealer, eller i naturområderne tæt på skolen/institutionen. På turene lægges der vægt på at skabe interesse for og glæde ved at færdes i naturen. Indholdet kan aftales på forhånd og tilpasses efter behov.

Skoler og institutioner i Vejle Kommune kan også benytte Børne- og Ungeforvaltningens naturvejleder-tilbud. Kontakt Naturvejleder Helle Thuesen, Uddannelse & Læring for yderligere information; tlf. 5125 4658, e-mail: hethu@vejle.dk

Naturvejledning 21.jpg

Guidede ture for institutioner

Naturvejledning 24.jpg
Naturvejledning 23.jpg
Naturvejledning 20.jpg