Bue Logo preview.okolariet.dk

For ungdomsuddannelserne

Økolariet på kryds og tværs er et opgavemateriale til at tage med rundt i Økolariets udstillinger.

Ved ankomsten til Økolariet får klassen udleveret opgavesættet af foyerpersonalet. Klassen arbejder selvstændigt med materialet i Økolariets udstillinger.

Der vil ikke være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne. Ønskes dette, skal man kombinere booking af "opgavesæt - Økolariet på kryds og tværs" med "Intro til Økolariet" således, at man starter med intro og derefter booker et opgavesæt.

Svarene til kryds og tværs’erne kan findes direkte i udstillingerne enten ved at se film og benytte interaktive opstillinger eller ved at benytte de mange skærme, der findes i alle udstillingsafsnit.

Hver kryds og tværs danner et ”hemmeligt ord”, der fungerer som kontrolord eller løsning, der bekræfter, at man har løst opgaven korrekt.

I kryds og tværs’erne er det kun det ”hemmelige ord”, der giver mening i det lodrette plan.

I foyeren har personalet en korrekt udfyldt udgave af kryds og tværs’erne, hvis der er spørgsmål eller tvivl om den rigtige løsning.

Forløbet strækker sig over ca. 1½-2 timer og inkluderer et kryds og tværs hæfte med spørgsmål til tema-udstillingerne

  • Fjord og Hav
  • Skoven
  • Ådalen og det Åbne land
  • Drikkevand og Kloakken
  • Minen og Genbrugsbyen
  • Energi og Klima

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget. 

Pris:
Undervisningsmaterialet koster 150 kr., og der er som altid fri éntre i Økolariet.
For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet og materialerne gratis.

Book dit opgavesæt her

 

Afbestillingsgebyr:

For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.