Bue Logo preview.okolariet.dk

For 4.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin

oekolariet_grundskole_stort.jpg

Undervisningsmaterialet Klima og energiquiz er et opgaveark med spørgsmål til indholdet i Økolariets natur- og miljøudstillinger og energiudstillingen. Eleverne skal to og to rundt i de dele af Økolariets udstillinger, hvor der findes viden om klima og energi.

Klima og energiquizzen findes i to varianter til hhv. 4.-6. kl. og til 7.-10. kl.

Qui

Opgaven til mellemtrinnet indeholder 16 spørgsmål, hvor en del er multiple-choice-opgaver og resten kræver individuel formulering af svar. Til udskolingen er der 23 spørgsmål, som alle kræver individuelle svar.

Svarene på spørgsmålene skal noteres på et opgaveark. Samme opgaveark vil kunne benyttes som udgangspunkt for en efterfølgende opsamling og drøftelse sammen med klassen.

Samtlige spørgsmål kan besvares med viden, der kan hentes i udstillingerne.

Klima og energiquizzen kan benyttes under et besøg på egen hånd i Økolariets udstillinger. Det er også muligt at bestille et egentligt undervisningsforløb baseret på Klima og energiquizzen sammen med Økolariets underviser.

Forløbet strækker sig over ca. 2½ time inkl. spisepause og består af:

  • Velkomst og introduktion til Økolariets udstillinger (30 min.)
  • Tur i udstillingerne i to-mands grupper med Klima og energiquiz (45 min.)
  • Plenumdiskussion med udgangspunkt i udvalgte spørgsmål fra Klima og energiquiz (45 min.)

Husk altid, at klassebesøg på Økolariet skal ske efter aftale med Økolariets skoletjeneste - også selv om I ønsker at gå på egen hånd, og ikke vil gøre brug af Økolariets skoletjeneste. Ved henvendelse til skoletjenesten vil I blive guidet i forhold til, hvilke dage og tidsrum I med fordel kan besøge huset, så alle besøgende får så meget ud af besøget som muligt.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. inkl. opgaveark til klassen.
Ønsker man bare at købe opgavesættet og bruge dette på egen hånd, er prisen 150 kr.
For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet og materialerne gratis.

Book forløb eller opgavesæt her

 

Afbestillingsgebyr:

For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.