Bue Logo preview.okolariet.dk

For 4.-6. klassetrin

oekolariet_grundskole_stort.jpg

Undervisningsmaterialet Bundskraberen er et skrabeark med spørgsmål til indholdet i Økolariets udstillinger. Eleverne skal rundt to og to i Økolariets natur- og miljøudstillinger i kælderetagen samt energiudstillingen og løse opgaver med Bundskraberen i hånden.

Bundskraberen indeholder i alt 18 spørgsmål, der alle berører emnet bæredygtighed. Svarene på spørgsmålene skal skrabes på en skrabeplade, hvor eleverne med det samme kan se, om svaret er korrekt.

Samtlige spørgsmål kan besvares med viden, der kan hentes i udstillingerne.

Bundskraberen kan købes i klassesæt og benyttes på egen hånd. Det er også muligt at bestille et egentligt undervisningsforløb baseret på Bundskraberen sammen med Økolariets underviser.

 

Bundskraberen-1 kan downloades som pdf-fil her
Lærervejledning til Bundskraberen-1 kan downloades som pdf-fil her

Hvis pdf-filen ikke åbner, når du trykker på et link, så klik med højre museknap på det ønskede link og vælg "Gem destination som...", så kan du hente filen ned på din egen pc og gennemse den vha. programmet Acrobat Reader.

Har du ikke Acrobat Reader, kan det downloades og installeres gratis her

 

Forløbet strækker sig over ca. 2½ time inkl. spisepause og består af:

  • Velkomst og introduktion til Økolariets udstillinger (30 min.)
  • Tur i udstillingerne i to-mands grupper med Bundskraberen (60 min.)
  • Pause (30 min.)
  • Plenumdiskussion med udgangspunkt i udvalgte spørgsmål fra Bundskraberen (30 min.)

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget. 

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. inkl. opgaveark til klassen.

Ønsker I bare at købe opgavesættet til klassen og bruge dette på egen hånd, er prisen 150 kr. for op til 15 opgaveark. Det er meningen, at eleverne arbejder sammen i grupper af to.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet og materialerne gratis.


Book forløb eller opgavesæt her

 

Afbestillingsgebyr:

For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.