Bue Logo Til forsiden

For 0.-3. klassetrin

MG 7360

Robotten Bitten 2 er et praktisk og kreativt undervisningsforløb til folkeskolens elever i 0.-3.kl.

Vi omgiver os med robotter i hverdagen, men kun de færreste tænker over det, fordi vi er så vant til dem. Alligevel har vi en masse forestillinger om, hvad robotter er og kan.

Vores forestillinger om robotter stammer ofte fra sciencefictionfilm, som giver os et helt urealistisk billede af robotternes formåen... Er robotter farlige for os mennesker, eller kan vi faktisk bruge dem til noget godt?

Forløbet giver eleverne en ide om, hvor forskellige robotter kan se ud, og hvad robotter kan. Gennem samtale, leg og praktiske opgaver i undervisningslokalet og i udstillingerne, får eleverne større kendskab til begrebet Robotter.

Vi ser på forskellige slags robotter i undervisningslokalet. Derefter besøger vi Økolariets udstillinger for at samle inspiration til efterfølgende bygning af BørstObotter - små insektagtige robotdyr, som børnene får med hjem.

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb i undervisningen.

Vil du vide mere!

Forløbet varer ca. 2½ time (inkl. spisepause) og består af:

  • Velkomst og intro til Økolariet og begrebet robotter (30 min.)
  • Inspirationstur i Økolariets udstilling(-er) for at få inspiration til at bygge BørstObotter (30 min.)
  • Spisepause (20 min.)
  • Samtale og aktiviteter i undervisningslokalet - bygning af BørstObotter (60 min.)
  • Afslutning/opsamling (10 min.)

Vi forventer... 
Økolariet forventer, at lærere, pædagoger og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris
Undervisningsforløbet koster 1000 kr. inkl. materialer til bygning af BørstObotterne.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.