Bue Logo preview.okolariet.dk

For 0.-3. kl.

plast-i-havet-847x210.jpg

Undervisningsforløbet Min plastikverden handler om den plast, som eleverne kender og bruger i deres dagligdag og udfordringen med at sørge for, at plasten ikke ender i naturen.

Eleverne undersøger hverdagsting – både dem af plast og alle de andre af papir, pap, glas, metal osv. – og får erfaringer med at genkende plast i alle de forskellige afskygninger, der findes.

Hovedbudskabet over for eleverne er, at plasten udgør et problem, hvis vi taber/smider det, og det havner i naturen, hvor det kan være til skade for dyr og mennesker.

Med denne pointe i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen", hvor de løser opgaver. De skal også arbejde med konkrete praktiske aktiviteter, hvor de undersøger strandsand for plast samt indsamler plast fra ”havet” vha. robotter.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • materialer og stoffer i produkter,
  • lokalområdets affaldshåndtering,
  • menneskets påvirkning af naturområder,

- og de kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om affald med aktiviteter som indsamling af affald i naturen, forsøg med nedbrydningstider, besøg på genbrugspladsen, opbygning af affaldssystem i klassen og meget mere.

Vælg mellem udvidet, light-forløb og besøg på egen hånd

Min plastikverden findes i tre versioner. Har I ikke tid til at bruge 3 timer til det udvidede forløb, som er beskrevet oven for, kan I nøjes med et af de kortere forløb.

I light-forløbet får I en intro - i børnehøjde - til Økolariet, udstillingerne, plastproblematikken og opgavesættet, hvorefter I selv besøger udstillingerne og løser de udleverede opgaver. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen, når det passer ind hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro, igangsætning, praktiske eksperimenter osv., kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I bare opgavesættet "Plast i havet", og vi sørger for, at opgaverne ligger klar til jer, når I ankommer. Der udleveres også en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen, når det passer ind hjemme på skolen.

Ideer og viden til undervisningen

Der findes et væld af gode instruktioner til aktiviteter om affald på de følgende hjemmesider:

 Affald.dk: Affald, genbrug og miljø - 0.-10.kl.

 Clio NaturTeknologifaget 1. -3. kl: ”Affald og genbrug”

 Skoven i Skolen: ”Skovens skrald”

 Plastic Change: Guide til oprydning i naturen

 

Det udvidede forløb strækker sig over ca. 3 timer og består af:

  • Velkomst og introduktion om aktiviteterne (30 min.)
  • Aktiviteter, forsøg og besøg med opgavesæt i udstillingerne (45 min.)
  • Spisepause (30 min.)
  • Aktiviteter, forsøg og besøg med opgavesæt i udstillingerne (45 min.)
  • Opsamling og afrunding (30 min.)

Lightforløbet tager ½ time + egen tid i udstillingerne + tid til opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og introduktion (30 min.)
  • Besøg i udstillingerne med opgavesæt (30-60 min.)

Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60-90 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

 

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 800 kr. (udvidet forløb). Lightforløbet koster 400 kr., og bestilling af opgavesæt koster 150 kr. pr. klassesæt.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og opgavesæt gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:

For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.