Bue Logo preview.okolariet.dk

For 5-6-årige børnehavebørn

oekolariet-79-cb.jpg

Undervisningsforløbet Torden Skrald på besøg i børnehaven tager de ældste børnehavebørn (5-6-årige) med på opdagelse i affaldets verden i området omkring børnehaven. Dette forløb er specielt tiltænkt de børnehaver, som ikke har mulighed for at komme på Økolariet.

Torden Skrald på besøg kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug.

Gennem samtale og praktiske opgaver får børnene større kendskab til begrebet affald. Via sorteringen af medbragt affald bliver eleverne opmærksomme på de forskellige grupper af affald der er, samt vigtigheden af hvordan det sorteres.

Forløbet giver børnene en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem. Hvordan vi kan sortere vores affald, så vi genbruger mest muligt? Hvad kan affaldet genbruges til? Er der noget affald, vi ikke kan genbruge? Hvad kan vi som mennesker gøre for at bringe affaldsmængden ned?

Klik på underpunkterne, hvis du vil vide mere om:

Forløbet består af:

  • Intro til forløbet (15 min.)
  • Affaldsindsamling (30 min.)
  • Pause (15 min.)
  • Sorteringsøvelse (45 min.)
  • Afslutning (15 min.)


Undervejs i forløbet holder Rotten Skrotte øje med børnene for at se, hvor gode de bliver til det med at sortere affald.

Der tages udgangspunkt i Vejle Kommunes sorteringssystem.

Vi forventer:
Torden Skrald forventer, at pædagoger og undervisere deltager aktivt.


Pris:
For børnehavegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book forløbet her

 

Afbestillingsgebyr:

For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.