Bue Logo Til forsiden

For 5-6-årige børnehavebørn

MG 7186

Robotten Bitten 1 er et praktisk og kreativt undervisningsforløb til førskolegrupper med 5-6-årige børnehavebørn.

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb i børnehaven.

Vi omgiver os med robotter i hverdagen, men kun de færreste tænker over det, fordi vi er så vant til dem. Alligevel har vi en masse forestillinger om, hvad robotter er og kan.

Vores forestillinger om robotter stammer ofte fra sciencefictionfilm, som giver os et helt urealistisk billede af robotternes formåen... Er robotter farlige for os mennesker, eller er robotter bæredygtige og kan de løse opgaver for os, og hjælpe os til at bliver mere bæredygtige i vores samfund.

Forløbet giver børnene en ide om, hvor forskellige robotter kan se ud, og hvad robotter kan. Gennem samtale, leg og praktiske opgaver, i undervisningslokalet og i udstillingerne, får børnene større kendskab til begrebet Robotter.

Vi ser på forskellige slags robotter i undervisningslokalet. Derefter besøger vi nogle af Økolariets udstillinger for at samle inspiration til efterfølgende bygning af BørstObotter - små insektagtige robotdyr, som børnene kan lege med og får med hjem efter besøget.

Vil du vide mere...

Ideer til arbejde med robotter hjemme på skolen el. institutionen

Forløbet varer ca. 2½ time (inkl. spisepause) og består af:

  • Velkomst og intro til Økolariet og begrebet robotter (30 min.)
  • Inspirationstur i Økolariets udstillinger for at få inspiration til at bygge BørstObotter (30 min.)
  • Spisepause (20 min.)
  • Samtale og aktiviteter i undervisningslokalet - bygning af BørstObotter (60 min.)
  • Afslutning/opsamling (10 min.)

Vi forventer... 
Økolariet forventer, at lærere, pædagoger og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris
Dette undervisningsforløb koster 1000 kr. inkl. betaling for materialer til bygning af BørstObotterne. For skole- og børnehavegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her 

Afbestillingsgebyr:
For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.