Bue Logo Til forsiden

For 5-6-årige børnehavebørn

MG 7274

Corona-update:

Pga. usikkerhed i forbindelse med udviklingen af Corona-virus kan dette forløb ikke bookes. Vi melder ud så snart forløbet igen kan bookes. 

Da Energnisten er et forløb, hvor der arbejdes tæt sammen og der benyttes en del udstyr, som mange forskellige børn deles om, har vi valgt for en sikkerheds skyld at pille dette undervisningsforløb af programmet, indtil corona-situationen er mere sikker.

Undervisningsforløbet Energnisten 1 handler om energi og elektricitet. Hvad er energi? Hvor kommer elektriciteten fra? Og hvad bruger vi den til?

Børnene introduceres til forskellige former for energi med særligt fokus på elektrisk energi. De efterfølgende øvelser giver eleverne praktiske erfaringer med opbygning og afprøvning af simple kredsløb.

Efter øvelserne kommer I på besøg i udstillingen ”Energi og Klima”, hvor I går rundt på egen hånd. Læreren/pædagogen udvælger inden besøget en række aktiviteter i udstillingen fra Økolariets idekatalog, og guider børnene igennem aktiviteterne.  Idekataloget er vedhæftet bookingbekræftelsen. Det anbefales, at der også afsættes tid til, at børnene selv kan gå på opdagelse i udstillingen.

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om energi for børnehavens ældste børn.

Som forarbejde eller efterbehandling af besøget på Økolariet, kan der med fordel arbejdes med børnenes egne erfaringer med energi og energiforbrug.

Ideer til arbejde med energi hjemme på skolen:

Links og ideer til undervisning om energi, NRGi.dk 

Energi, Økolariet

 

Forløbet består af:

Økolariets undervisningsforløb om energi har en varighed af ca. 2 timer inkl. spisepause og består af:

  • Velkomst og introduktion til energi. Undersøgelser af forskellige kredsløb (60 min.) - med Økolariets underviser
  • Pause (15 min.)
  • Besøg i udstillingen "Energi og Klima" (45 min.) - på egen hånd. Forslag til aktiviteter i udstillingen findes i Økolariets Idekatalog

Børnene arbejder parvist med små opgaver om elektriske kredsløb. Vi vil bede dig om at have inddelt børnene i tomandsgrupper, som de kan arbejde i under besøget.

Varigheden kan variere fra klasse til klasse, alt efter hvor lang tid, man ønsker at bruge i udstillingen.

Vi forventer... 
Økolariet forventer, at de voksne, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris: 
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. inkl. betaling for materialer. For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.