Bue Logo preview.okolariet.dk

For 3-6-årige børnehavebørn

Billedquizzen er et af Økolariets tilbud til børn i børnehaven, så de kommer rundt i Økolariets udstillinger på deres niveau. Quizzen laves i små grupper med en voksen fra børnehaven i hver gruppe som læsehjælp.

Der gives ½ times intro til Økolariet og quizzen. Introen er et vigtigt led i besøget, da der her lægges ekstra vægt på indholdet i quizzen. Derefter arbejdes der på egen hånd i udstillingen.

Ved besøget får børnene udleveret en lille billedfolder og en blyant som bruges, når de går på opdagelse i udstillingen. Formålet med folderen er at skærpe opmærksomheden på forskellige ting i udstillingen. Folderen kan også bruges som grundlag for samtale og opsamling i børnehaven efter besøget på Økolariet.

Efter besøget - hjemkommet til børnehaven - anbefaler vi, at pædagogerne taler med børnene om besøget i Økolariet og om oplevelserne med billedquizzen. Her kan forsiden på quizzen bl.a. farvelægges og samtidig giver quizzen mulighed for at børnene, med den i hånden, kan fortælle far og mor om besøget på Økolariet.

Forløbet består af:

  • Velkomst og intro til Økolariet, udstillingerne og Billedquiz (ca. 20-30 min.)

  • Billedquiz i udstillingerne

  • Spisepause  (I Økolariet er der et madpakkerum, som kan benyttes. Det kan være en god ide at lave en aftale med Økolariet om lån af rummet ved booking/bestilling af Billedquiz.)

Efterbehandling i børnehaven anbefales.

Materiale til billedquiz:
Pædagogisk læreplan (Natur og naturfænomener)

Vi forventer...
Økolariet forventer, at pædagoger og andre voksne, der ledsager en gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette forløb koster 250 kr. inkl. betaling for opgavearket. For børnehavegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:

For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.