Bue Logo Til forsiden

VPAC

Økolariet er et af Undervisningsministeriets 15 anerkendte VidensPædagogiske AktivitetsCentre (VPAC)

oekolariet_skole_stort-billede_1.jpg

Centrene står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelig fænomener, som bygger på vidensformidling via publikums aktive deltagelse.

Hvad er et videnspædagogisk aktivitetscenter?
VPAC står for VidensPædagogiske AktivtetsCentre, der er statsstøttede viden- og oplevelsescentre, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.
Videnspædagogiske aktivitetscentre er med deres formidlingsaktiviteter med til at bygge bro mellem forskning og undervisningssektoren og 'Familien Danmark' i bred forstand.

Læring gennem aktiv deltagelse
VPAC'erne rummer både udstillinger og tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteter, der bygger på børns og voksnes aktive deltagelse - og på nye formidlingsteknikker. Det gør formidlingen dynamisk, fremsynet og spændende!

Nye Læringsformer - i tæt samspil med undervisningsektoren
En væsentlig del af aktiviteterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø - i tæt samspil med undervisningssektoren. 

 

VPAC