Bue Logo preview.okolariet.dk

Minen & Genbrugsbyen

Minen

I Minen vises hvorledes vi henter råstoffer op af jorden til at producere de ting vi bruger i hverdagen. Du kan scanne de forskeligge råstoffer, for at få at vide hvad de hedder, hvor de kommer fra og hvad de bruges til. 

Genbrugsbyen

Istedet for at udvinde nye råstoffer kan du i Genbrugsbyen se, hvordan det er muligt at genanvende vores ressourcer igen og igen. Det sparer på vores ressourcer og det betyder at vi forurener mindre. I Genbrugsbyen er det vi normalt tænker på som affald, forvandlet til en værdifuld ressource. I Villa GenOpfind kan du gå på opdagelse og se eksempler på, hvordan kasserede ting er blevet genbrugt til at lave nye sjove produkter. Det kan være en gammel tromme, der er lavet til en flot lampe, eller gamle et gammelt cykelstel, der er ombygget til en smart stol. Du kan teste din viden om affald og sortering i sjove spil, og du kan se, hvor længe affald er om at forgå i naturen.

Genbrugsbyen høj.jpg

Minen & Genbrugsbyen