Bue Logo preview.okolariet.dk

Bylaboratoriet

Prognoserne forudsiger, at der i 2050 kan være op mod 100.000 indbyggere i Vejle, og dermed 42.000 flere end i dag. I udstilling ”Fremtidens Vejle” i Bylaboratoriet kan du blive klogere på, hvordan vi sammen gør Vejle til en attraktiv og god kommune at leve i – også i fremtiden.

Udstillingen zoomer ind på seks vigtige principper, der er er med til skabe det gode liv i Fremtidens Vejle.

En Grønnere by, Aktive bymidter, Bykvarterer med kant, Forbindelser og Flow, Aktive borgere og den Digitale by.   

Bylaboratoriet byder også på et nyt Virtual Reality Studio, hvor kan du gå på 3D-opdagelse i Vejle by. Du kan også udløse et kæmpe skybrud på den store bymodel – og se hvordan vi arbejder med at skabe oplevelser, der hvor vandet kommer. 

Hent også vores nye arkitekturguide som app (Arkitekturguide Vejle), og gå en tur i byen eller kør en tur i kommunen, og oplev alle de spændene byrum, bygninger, parker og anlæg som allerede findes.

Bylab b.jpg Bylab D.jpg

Bylaboratoriet