Bue Logo Til forsiden

OBS! Stien er lukket

 

22.6.12 Planetsti indviet

Planetsti langs den bynære del af Vejle Å er fredag den 22. juni blevet indviet. 

Hvor langt er der til solen og hvor langt er der til den yderste planet i vores solsystem og hvor store er planeterne i forhold til solen?
Alt det -og meget mere- kan man nu få svar på langs den nye planetsti langs Vejle Å.

Planetstien blev indviet af Vejle Friskoles 5. og 6. kl. og udvalgsformand Søren Peschardt fra Vejle Kommune. Desuden deltog Økolariets projektledere Bente Hansen og Hanne Rasmussen.

Her er lidt mere om planetstien:
Planetstien langs Vejle å strækker sig fra bymidten (Bryggen) til et punkt ca. 1,8 kilometer ud af Ådalen. På strækningen er opsat en stander og nogle pæle for hver planet i vores solsystem. 

Planet-pælene er opsat i den indbyrdes rigtige afstand (i målestok 1: 2,5 mia). På pælene er der dels informationsskilte og dels QR-koder som kan aflæses med smartphones. QR koderne kan anvendes af de som ønsker at deltage i et tilhørende planetspil med 2 sværhedsgrader.  

Spillet starter normalt ved Neptun-standeren, som er placeret ved Åen ved Strøget i Vejle. På Neptunstanderen er opsat en informationstavle med et oversigtskort og en introduktion.