Bue Logo Til forsiden

Økolariets udstillinger
handler om bæredygtighed

Book et undervisnings-
forløb i Økolariet

Tag en tur på havets bund 

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima